B96 – Personbil utökad

B96 – Personbil utökad

Utökad B-behörighet ger dig rätt att framföra en fordonskombination (bil+släp) med en sammanlagd totalvikt av högst 4250 kg.

Prov

För att få utökad B-behörighet kommer det att krävas att föraren genomgår ett särskilt körprov.

Provet består av tillkoppling av fordons-kombinationen, säkerhetskontroll samt körning i trafik.

Du kan även göra körprov för utökad B vid samma tillfälle som det vanliga körprovet för B. Körprovet genomförs då i två delar, den första delen innehåller körning med enbart en bil och den andra innehåller körning med tillkopplat släp.

Både kunskapsprovet och körprovets första del (för B-behörighet) måste vara godkända för att du ska få gå vidare och genomföra den andra delen.

Ring oss och få reda på mer!

Peter – 073-320 13 66
Gustaf – 073-821 15 11
Anja – 076-878 47 94

Sms:a oss och vi ringer upp när vi får möjlighet!

Peter
– 073-320 13 66
Gustaf – 073-821 15 11
Anja
– 076-878 47 94

Kontakta oss på mail och vi hör av oss så fort vi kan!